simple web maker

PrivacyvoorwaardenVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) VAN TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN verstrekt. TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN GEGEVENS NODIG HEEFT


TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING


TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


HOE LANG TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN GEGEVENS BEWAART


TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en/of niet langer dat wettelijk benodigd is.


DELEN MET ANDEREN

TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lythemuthen.nl. TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN op via info@lythemuthen.nl 

www.lythemuthen.nl is een website van TONEELVERENIGING LYTHEMUTHEN en is als volgt te bereiken:Postadres: Roerdompstraat 20, 2406 EJ Alphen aan den Rijn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40447333

Telefoon: 06 816 388 28

E-mailadres: info@lythemuthen.nl